Produkter Tjenester Meny

Økt pågang i skademarkedet

 Vi opplever økt oppdragsmengde, spesielt når det gjelder skadesaker. Her har vi tett samarbeid med flere store aktører.

Positivt framsnakk og godt utført jobb

Vi tror en del av framgangen skyldes positive tilbakemeldinger på jobber vi har utført gjennom flere år, og at det nå resulterer i nye oppdrag. Vi samarbeider med flere større aktører i Trondheim. Blant annet har Frøiland Bygg som ble etablert i byen i 2019, generert nye oppdrag. Det samme har Recover Nordic og If forsikring, som VB har samarbeidsavtaler med sentralt, og eiendomsselskapet Aberdeen. I tillegg har Trondheim kommune fornyet sin rammeavtale med oss.

Egen graver og nye biler

En stor del av skadesaneringsoppdragene vi får, er vannskader knyttet til kjøkken og bad. I tillegg dukker det opp en del jobber på utvendige VA-arbeider. Egen gravemaskin, to spylebiler, og ikke minst, rett kompetanse, bidrar til at vi kan utføre disse jobbene kjapt og effektivt.

De siste tre årene har vi investert i hele 14 nye firmabiler gjennom en avtale Rørleggerkjeden VB har med Møller. Alle bilene er nyprofilerte, og har dyktige medarbeidere bak rattet. Ser du en slik bil, skal du vite at dette er folk som er klare til å levere på VBs slagord mot proffmarkedet. Rørleggeren for dem som bygger Norge, og til privatmarkedet: Vi leverer vann, varme og energi til hele landet!

PS! H. Granbo VVS utfører selvfølgelig kontinuerlig oppdrag for private også. Det er til en hver tid alltid minst en person hos oss som jobber med nye bad. Ta kontakt hvis du trenger råd og hjelp.