Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger med mørkeblå arbeidsklær og armene i kors

Medarbeidere i H. Granbo VVS

Medarbeidere

Ragnar Granbo

Daglig leder/Rørleggermester

ragnar@granbovvs.com
Mobil: 93068702

Erlend Wærøy Granbo

Serviceleder/Rørleggermester

erlend@granbovvs.com
Mobil: 93068712

Hans Edgar Granbo

VVS Ingeniør

hans@granbovvs.com
Mobil: 93068703

Kay Arne Bølestrand

Prosjektleder/Rørleggermester

kay.arne@granbovvs.com
Mobil: 93068717

Rainis Saareleth

Rørlegger

Mobil: 93068707

Kristian Leirvik

Rørlegger

Mobil: 90754892

Ole Christian Solem

Rørlegger

Mobil: 91136868

Magnus Bakkejord

Rørlegger

Mobil: 95523953

Espen Granbo

Rørlegger

Mobil: 93068705

Isak Skarstad

Rørlegger

Mobil: 45614105

Lars Victor Raphaug

Rørlegger

Mobil: 41382468

Carl Oscar Raphaug

Rørlegger

Mobil: 97415988

Jonas Skorstad

Rørlegger

Mobil: 98827984

Gøran Winther

Rørlegger

Mobil: 45394179

Jo Vegar Settemsdal

Rørlegger

Mobil: 97542240

Bjørn Aasen

Rørlegger

Mobil: 48507375

Mats Brækstad

Rørlegger

Mobil: 45425156

Øyvind Torvmark

Rørlegger

Kristian Møkkelgård

Rørlegger

Mobil: 90220961

Mats Lien

Rørlegger

Mobil: 93651821

Jahn Arild Øye Myre

Graveansvarlig

jahn.arild@granbovvs.com
Mobil: 93068706

Håkon Simonsen

Maskinfører

Mobil: 97129903

Steinar Granbo

Operatør Spylebil

Mobil: 97799601

Frode Gjølga

Operatør spylebil

Mobil: 95364367

Kim Ove Olsen

Rørleggerlærling

Kevin Mosand

Rørleggerlærling

Ismail Ghalandari

Rørleggerlærling

Line Monica Granbo

Regnskapsfører

Aurora Knardal

Kontorassistent

Flavia Gabriel Mendonca

Renholder

Stein Johnsen

Styreleder

Christopher Lund Tronhus

Kuldetekniker

Mobil: 97683112